ULTRASONOGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA

USG diagnostika je optimální pro její neinvazivnost. Jejím největším přínosem je dobré zobrazení měkkých orgánů, zejména v dutině břišní, diagnostika gravidity a možnost dobrého zobrazení srdce při kardiologickém vyšetření. 

Launch project