VISVET

MVDr. PETER DOBRÍK VETERINÁRNÍ LÉKAŘ

Pohotovost

HOSPITALIZACE

Disponujeme kompletním vybavením a zkušenostmi pro zvládnutí širokého spektra akutních případů a stavů vyžadujících intenzivní péči. Přímo na ordinaci jsme schopni vyšetřit základní biochemické a hematologické parametry, provést RTG a USG diagnostiku, případnou chirurgickou nebo jinou potřebnou terapii. Jak akutní stavy, tak některá chronická onemocnění často vyžadují dlouhodobou intenzivní péči a sledování. Pro tyto případy máme k dipozici prostorné hospitalizační boxy.