VISVET

MVDr. PETER DOBRÍK VETERINÁRNÍ LÉKAŘ

Interní

RTG VYŠETŘENÍ

RTG diagnostika je miniinvazivní zobrazovací metoda. Je neocenitelná nejen při diagnostice poruch pohybového aparátu, ale také řady změn na měkkých tkáních. Na výše uvedených snímkách můžete vidět několik nálezů z naší praxe. 

PREVENCE A KLINICKÁ DIAGNOSTIKA

MIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ

Mikroskopické vyšetření poskytuje v mnoha případech rychlé zjištění příčiny onemocnění. Největší přínos mají v oblasti dermatologie vyšetření kožního seškrabu, dále pak koprologické vyšetření, vyšetření močového sedimentu, vaginální cytologie, diferenciální vyšetření krevního obrazu a další. Výše uvedené vyšetření poskytujeme přímo v ordinaci. Cytologické a histologické vyšetření novotvarů pro nás zabezpečuje veterinární patolog patolog Doc. Ing. MVDr. Ladislav Novotný, Ph.D, MRCVS. 

ULTRASONOGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA

USG diagnostika je optimální pro její neinvazivnost. Jejím největším přínosem je dobré zobrazení měkkých orgánů, zejména v dutině břišní, diagnostika gravidity a možnost dobrého zobrazení srdce při kardiologickém vyšetření.