VISVET

MVDr. PETER DOBRÍK VETERINÁRNÍ LÉKAŘ

VISVET

 KOMPLEXNÍ VETERINÁRNÍ SLUŽBY  A  OSOBNÍ  PŘÍSTUP

 

V rámci mé praxe se věnujeme léčbě zejména psů a koček. Pro naše klienty nabízíme nejen standardní preventivní a operační zákroky, ale věnujeme se i pokročilejším metodám diagnostiky a terapie. Na našem pracovišti běžně řešíme široké množství akutních, pohotovostních stavů, zabezpečujeme nepřetržitou hospitalizaci pacientů a věnujeme se pokročilé diagnostice těžce řešitelných klinických diagnóz a jejich terapii.

 

Prostorovým i přístrojovým vybavením, jako i spektrem nabídky služeb se nám podařilo dosáhnout kvality služeb většiny veterinárních klinik. Ukázky naší práce můžete nalézt v sekci portfolio a sekci služby. Já i všichni členové týmu si uvědomujeme, že naším klientem je majitel zvířete. Také si uvědomujeme, že ne každý má zájem o nejvyšší standard služeb a vždy se snažíme najít pro každého ideální, individuální řešení. Vždy dbáme na to, abychom měli dostatek času na vyšetření a konzultaci následné terapie a případného zákroku.

 

Abychom předešli dlouhému čekání, bereme klienty prakticky výlučně na objednání. Pro akutní, život ohrožující stavy vyžadující neodkladný zásah, jsem já nebo některý z mých asistentů nepřetržitě na pohotovostní lince. V případě, že budete mít zájem o využití mých služeb, jsem Vám k dispozici a budu se na Vás těšit. MVDr. Peter Dobrík

MVDr. Peter Dobrík